O firmie

 

 

Zarząd firmy ABF-Mosty Sp. z o. o. po dokonaniu w roku 2007 stabilizacji kapitałowej oraz zmianach  właścicielskich zaprasza do kontynuacji współpracy w zakresie prefabrykacji mostowej.

Doświadczenia techniczne wypracowane na przestrzeni lat przez firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF-Mosty Sp. z o. o., a wcześniej Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Zakład Prefabrykacji Mostowej Sp. z o. o., których ABF-Mosty Sp. z o. o. jest sukcesorem, są nadal  wykorzystywane przez Spółkę dzięki pełnym prawom do technologii  i  Aprobat Technicznych IBDiM.

W projektowaniu i produkcji wytwarzanych wyrobów nadal uczestniczy sprawdzona kadra techniczna i załoga produkcyjna.

ABF-Mosty Sp. z o. o. nadal prowadzi własne biuro konstrukcyjno-projektowe wykonujące dokumentacje projektowe przyjętych do realizacji zleceń. Spółka udziela również konsultacji technicznych w zakresie ściśle związanym z profilem produkcji.

W zakresie rozwiązań technicznych ABF-Mosty Sp. z o. o. kontynuuje długoletnią współpracę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Spawalnictwa, Politechniką Śląską oraz innymi organizacjami technicznymi.

Spółka prowadzi konsekwentnie politykę jakościową w nawiązaniu do norm ISO.